Gedrag en dierenwelzijn

Het welzijn van productiedieren is van groot belang, zowel voor de dieren in kwestie als voor hun kweker. Stress kan immers leiden tot verminderde groeisnelheden en een slechtere kwaliteit of smaak van het eindproduct. Odisee en Aqua-ERF verdiepen zich daarom in het welzijn van vissen en schaaldieren in de aquacultuur.

Momenteel bestuderen we zowel gedragsmatige als fysiologische stressindicatoren bij onze Europese rivierkreeften. We trachten gedrag, stress, productieomstandigheden en groeiprestaties met elkaar in verband te brengen. Op die manier kunnen we ons een beeld vormen van de welzijnstoestand van productiedieren in aquacultuur, en kunnen we eventuele welzijnsproblemen in intensieve productiesystemen identificeren.

 

 

Relevante projecten: