Voeding

In de aquacultuur speelt voeder een belangrijke factor en vormt één van de grootste productiekosten. Daarom voeren we op het Aqua-ERF onderzoek naar de optimalisatie van voeders. In het kader van onze onderzoeksprojecten en externe opdrachten worden diverse voederproeven uitgevoerd. Daarbij wordt enerzijds een verbetering van de groeiprestaties en een lagere productiekost beoogd. Anderzijds zoeken we naar mogelijkheden om het aandeel dierlijke eiwitten te reduceren en zo het duurzaam karakter van de kweek te verhogen.

Relevante projecten: