AQUAVLAN2 - Voucheronderzoek

Het Interregproject Aquavlan2 biedt bedrijven de unieke kans om hun bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden binnen vier onderzoeksthema’s:
 
1. Sluiten van kringlopen in de zoetwateraquacultuur
2. Sluiten van kringlopen in de maricultuur
3. Nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen
4. Preventie van grondsmaak
 
Geïnteresseerde ondernemers kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen*. Info en voorwaarden vind je hier.
*maximale duur van 1 jaar en afgerond ten laatste op 31 maart 2019
 

Voucheronderzoek Odisee & Lambers-Seghers: SCP in forelvoer

Odisee zal binnen Aquavlan2 de voucheraanvraag voor de firma Lambers-Seghers op zich nemen. De firma wil een welbepaalde kern gebruiken op basis van Single Cell Proteins (SCP) ter vervanging van vismeel en visolie in forelvoer. De firma zal samen met onderzoekers van Aqua-ERF bepalen wat het juiste recept is voor de inmenging van de kern, zodat de forel nog goed (rendabel) groeit in een kwekerij maar toch minder vismeel en visolie consumeert.

 

          

 

Voucherondezoek Odisee, ILVO & Lab Agro GCV: Optimaliseren Lota lota productie

Deze aanvraag kwam van de firma Lab Agro GCV. Aquavlan2-partners Odisee en ILVO nemen dit voucheronderzoek voor hun rekening. Lota lota, een zoetwater kabeljauw, kan succesvol gekweekt worden in een recirculatiesysteem (RAS). Omdat de grenswaarden voor de concentraties aan stikstofverbindingen echter niet gekend zijn, wordt dit RAS niet optimaal gebruikt en is de productie minder rendabel. Na de uitvoering van dit voucheronderzoek naar de toegelaten stikstofverbindingsconcentraties kan het bedrijf Lab Agro een betere beslissing nemen over het al dan niet starten met de productie van Lota lota.