CheRAS

Teelt van Australische roodschaarkreeften (Cherax quadricarinatus) in recirculatiesystemen:
Optimalisatie van teeltparameters en rendabiliteitsstudie

De roodschaarkreeft is een tropische zoetwaterkreeft afkomstig uit Australië. Deze kreeften groeien snel, zelfs wanneer ze met relatief laagwaardige, vismeelarme voeders worden opgekweekt. Roodschaarkreeften tolereren hogere bezettingsdichtheden dan andere kreeftensoorten. Daarnaast hebben ze een hoog vleesrendement en een hoge marktwaarde. Vanwege deze eigenschappen vermoeden we dat deze soort potentieel heeft voor commerciële aquacultuur in Vlaanderen.

Odisee, PTI Kortrijk en Lambers-Seghers onderzoeken in dit project of Australische roodschaarkreeften in Vlaanderen gekweekt kunnen worden in gesloten recirculatiesystemen. Dit onderzoeksproject omvat verschillende werkpakketten. In het teelttechnisch luik gaan we op zoek naar de nutritionele eisen van roodschaarkreeften. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen we een duurzaam kreeftenvoeder ontwikkelen zonder vismeel. Daarnaast zullen we bepalen welke de optimale lichtomstandigheden zijn voor de opkweek van deze kreeften. Vervolgens wordt ook de afzwemfase op punt gesteld, zodat we een optimale smaak van het eindproduct kunnen garanderen. Tot slot zal door middel van een rendabiliteitsstudie de economische haalbaarheid van de teelt in recirculatiesystemen worden onderzocht.

 

  

 

Looptijd: 1 januari 2019 - 31 december 2021
Medewerker(s):
Partners: Odisee (promotor), PTI Kortrijk, Lambers-Seghers
 
 
Voor meer info over dit project kan je contact opnemen met thomas.abeel@odisee.be
 
 
  
 
  Project met steun van: