SMART AQUAPONICS

Ontwikkeling van intelligente beheersinstrumenten voor aquaponicssystemen

De grensoverschrijdende regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio's in de wereld. Deze situatie veroorzaakt dagelijks massale stromen van landbouwproducten, water en energie door de conventionele landbouwssystemen. Deze systemen produceren veel CO2, afvalwater en ander afval. De uitbouw van grensoverschrijdende netwerken voor Onderzoek & Innovatie waarin goede praktijken in de groene sector, en meer bepaald in de land- en tuinbouw, worden kenbaar gemaakt en verspreid is noodzakelijk voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die aan de grensoverschrijdende problematiek beantwoorden en de voedselzekerheid en de duurzaamheid (economisch, ecologisch en sociaal) verbeteren.

Aquaponics is een geïntegreerd teeltsysteem voor planten en vis, dat zowel in stadslandbouw als in professionele landbouw gebruikt wordt. Het is een duurzaam productiesysteem van verse en gezonde groenten en vis dat een oplossing kan bieden voor de grensoverschrijdend problemen van waterbeheer en voedselzekerheid. De doelstelling van het SMART AQUAPONICS project is deze landbouwtechniek te promoten en te implementeren in de grensoverschrijdende economie. Het project wil de hinderpalen die de ontwikkeling van aquaponics beletten, wegwerken door de implementatie en demonstratie van een intelligent beheerssysteem voor aquaponics, alsook door de creatie van nieuwe producten om de ontwikkeling in de grensoverschrijdende regio te bevorderen (softwareprogramma's, serious game). Dit alles dient gepaard te gaan met een organisatorische en sociale innovatie  en de introductie en verspreiding van goede praktijken.

 

 

Het grensoverschrijdend partnerschap vertegenwoordigt de volledige keten wat noodzakelijk is om een goede uitvoering van het project, alsook een brede en doeltreffende verspreiding van de projectresultaten in de socio-economische sector (bedrijven, overheden, openbare ondernemingen) in de grensoverschrijdende regio te verzekeren. De intersectorale samenwerking in het kader van dit project zal de vernieuwing en de concurrentiepositie van de grensoverschrijdende bedrijven, die partner zijn van dit project en bij uitbreiding alle actoren uit de professionele en stadslandbouw, bevorderen.

Meer info vind je op de officiële projectwebsite: www.smart-aquaponics.com

Wil je de Smart Aquaponics nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

 

Looptijd: 1 januari 2018 - 31 december 2021
Medewerker(s):
Partners: Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (promotor), Vigo Universal, Atelier de Bossimé, Groupe One, Weenat, PTI, AQUA4C, Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), PCG Oost-Vlaanderen, Pôle Légumes Région Nord, Yncrea, AQUIMER, Institut Polytechnique UniLaSalle, VITO, Odisee
 
Interesse in dit project? Contacteer thomas.abeel@odisee.be