Vlaams Aquacultuurplatform Symposium

Elk jaar vindt het Vlaams Aquacultuurplatform Symposium plaats dat overheidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en consumenten verenigt met één gemeenschappelijk doel: het ontwikkelen van een duurzame aquacultuur in Vlaanderen. Het is 'the place to be' om contacten te leggen binnen de sector, ideeën uit te wisselen en als sector een input te geven aan het lopende onderzoek.  Naast het symposium wordt er ook jaarlijkse een netwerkbijeenkomst georganiseerd dat alle geïnteresseerden in de aquacultuur bijeenbrengt rond een bepaald thema met ruime gelegenheid om te netwerken.