Larvale kweek

Intensifiëring van het praktijkgericht onderzoek tijdens de larvale fase van de zoetwaterkabeljauw en de omegabaars

Een groot knelpunt in de verdere ontwikkeling van de Vlaamse aquacultuur is de larvale kweek waar de pas ontloken vislarven opgekweekt worden naar pootvis. Deze fase is zeer kritisch:  hoge mortaliteit kan optreden (tot 80%) en dit vooral  tijdens het “weanen”. Hierdoor is de aanvoer van  vislarven alsook de kwaliteit ervan onvoorspelbaar. Aqua-ERF wou in dit onderzoeksproject enerzijds bij de zoetwaterkabeljauw de ontwikkeling van het larvale spijsverteringstelsel stimuleren zodat er meer succes is op acceptatie van droogvoer met als gevolg een verhoging van de larvale overleving tijdens de weaning-fase. Anderzijds wou men bij de omegabaars de larvale productie optimaliseren aan de hand van onderzoek naar aangepaste voeders en kweek protocols.

Looptijd: Januari 2015 - December 2015
Financiering: Europees Visserijfonds
Medewerker(s):
Jurgen Adriaen
Stef Aerts
Thomas Abeel
Wouter Meeus
Sarah Pesie