Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Praktijkgerichtonderzoek en dienstverlening zijn belangrijk voor Odisee. Onze focus is sterk praktijkgericht. Daarom concentreert het onderzoek en de dienstverlening zich rond thema's en vragen die van belang zijn voor het werkveld én die verbonden zijn met onderstaande opleidingen en studiegebieden:

  • Biotechniek: Agro- en Biotechnologie
  • Handelswetenschappen & Bedrijfskunde: Bedrijfsmanagement, Office management, Toegepaste Informatica
  • Gezondheidszorg: Biomedische Laboratoriumtechnologie, Ergotherapie, Medische Beeldvorming, Optiek & Optometrie, Verpleegkunde, Palliatieve zorg, Voedings- en dieetkunde, Vroedkunde, Intensieve zorg en spoed
  • Onderwijs: Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs en Schoolontwikkeling
  • IWT: Bouw, Chemie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Energietechnologie, Facilitair Management,  Ontwerp- en productietechnologie en Vastgoed
  • Sociaal-Agogisch Werk: Sociaal Werk, Orthopedagogie, Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie

Kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs

De projecten hebben steeds een inhoudelijke link met één of meerdere opleidingen van Odisee. We streven naar een optimale betrokkenheid van onze docenten en studenten bij onderzoek en dienstverlening.

Samen 

We streven naar onderzoek dat relavant is voor het werkveld en/of de samenleving. Vaak verrichten we onderzoek in samenwerking met diverse partners uit het werkveld en de wetenschappelijke wereld.

Bezoek de website van PWO Odisee voor meer informatie.