Zoetwaterkabeljauw

Deze "vergeten vissoort" is sinds de jaren ’60-’70 in Vlaanderen uitgestorven, en tref je dan ook niet aan bij de lokale vishandelaar. Vroeger kwam hij echter veelvuldig voor en werd hij gebruikt in de eerste recepturen van de befaamde Gentse waterzooi. In Oost-Europese, Scandinavische en Canadese  regio’s wordt deze vis wel nog aangetroffen. Hij wordt er omwille van zijn smakelijke en vaste witte filet als uitstekende consumptievis gewaardeerd. De eitjes en de lever worden bovendien aanzien als delicatesse.

In 2010 startte Aqua-ERF  in het kader van AquaVlan met onderzoek naar het potentieel van de zoetwaterkabeljauw als commerciële kweeksoort in Vlaanderen. In het kader van dit project  onderzocht Odisee (toen nog KaHo Sint-Lieven) de teelttechnische vereisten van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota). 

               

Hoewel de zoetwaterkabeljauw in verschillende landen wordt gekweekt, gebeurt dit meestal in vijvers en met het oog op herintroducties, zoals bij het Vlaamse soortherstelprogramma van het INBO. Toch zijn dankzij deze extensieve kweek de eerste stappen gezet naar een intensievere teelt door controle van het voortplantingsproces en de studie van het spenen van de larven (zie ook: Hatchery). Dit laatste, lang aanzien als een knelpunt, werd met succes onderzocht op het Aqua-ERF en zal als basis dienen voor een gestandaardiseerd speningsprotocol.

                    

Over de verdere opkweek tot markgewicht in recirculatiesystemen was weinig bekend en daarom onderzocht Aqua-ERF verschillende parameters zoals de optimale temperatuur, densiteit en  nutritionele vereisten. Met de transfer van deze opgebouwd knowhow en gekweekte pootvis naar de sector, wil Aqua-ERF met het LotaBEL-project de kwekers meehelpen en begeleiden in de opstart van de commerciële productie van zoetwaterkabeljauw. De resultaten uit dit project, inclusief een marktonderzoek kunnen het echte potentieel van de zoetwaterkabeljauw als een rendabele consumptievis aantonen. Niet alleen de economische aspecten zijn belangrijk: er zal ook gestreefd worden naar een verbeterd viswelzijn en een verhoogde duurzaamheid van de kweekcyclus. 

De eerste ervaringen van de kwekers tijdens het LotaBEL-project zijn positief en hebben geleid tot een nieuw onderzoek die zich toespitst op de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw. Met dit LotaPLUS-project wil Aqua-ERF de methodologie van de voortplanting onderzoeken, verfijnen en verspreiden naar het werkveld toe.

 

Relevante projecten: