LotaPLUS

LotaPLUS: Controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw om het pootvisaanbod te vergroten

 

Ons allereerste bevrucht eitje

 

Met het LotaBEL-project van Aqua-ERF maakte de zoetwaterkabeljauw zijn intrede op Belgische kwekerijen. Zowel bij kwekers als bij consumenten was er een zeer positieve response. Daarom dat de kwekers verder willen met de zoetwaterkabeljauw en hun productie willen verhogen. Hiervoor moeten zij kunnen starten met genoeg pootvis. Dit is het stadium na de larvale fase waar de vis al overgeschakeld is van levend naar artificieel droogvoer en klaar is voor verdere opkweek naar marktgewicht. Maar zoals bij vele potentiële kweeksoorten kan het pootvisaanbod gelimiteerd zijn. Betere controle over de voortplanting, met meer larven tot gevolg, is een oplossing voor het verhogen van de pootvisproductie. Omdat de zoetwaterkabeljauw een nieuwe kweeksoort is voor de Belgische sector ontbreekt de soortspecifieke kennis en ervaring over de voortplanting bij de kwekers. Dat het kweekwater van de zoetwaterkabeljauw een tweetal weken lager dan 4°C moet zijn om de ouderdieren succesvol te laten voortplanten vraagt ook specifieke systeemvereisten die de huidige kwekers niet bezitten. Dankzij het onderzoeksfonds van de hogeschool Odisee, wilt Aqua-ERF dit probleem behandelen.

De expertise van onderzoekskern DUBiT (Odisee Campus Dirk Martens) zal aangesproken worden voor het ontwerpen van een aangepaste koelinstallatie. Deze moet ons in staat stellen om de temperatuurregimes van verschillende voortplantingsprotocols nauwgezet tot stand te brengen. Omdat de natuurlijke paaiing seizoensgebonden is kunnen er maar één keer per jaar larven geproduceerd worden en dit slechts gedurende een bepaalde periode. Aqua-ERF zal in dit project nagaan of het mogelijk is om het bioritme van de vissen aan te passen zodat ze ook buiten het natuurlijk paaiseizoen kunnen paaien. Dit moet  zorgen voor een langere periode van pootvisaanbod.

  

    

 

 

 
                   

 

  

Interesse in het project? Contacteer jurgen.adriaen@odisee.be

 

Looptijd: Januari 2018- Augustus 2020

Financiering: PWO

Medewerker(s):

Jurgen Adriaen

Stef Aerts

Thomas Abeel

Joachim Claeyé

Wouter Meeus