Cursussen Aquacultuur academiejaar 2023-2024

'Aquacultuur Basis' en 'Aquacultuur Specialisatie'

Odisee organiseert sinds 2011 jaarlijks een cursus aquacultuur. De cursus heeft enerzijds tot doel inzicht te geven in de context en de basisconcepten van aquacultuur. Anderzijds willen we de cursist concrete praktische aspecten doen beheersen. In het academiejaar 2016-2017 werd de cursus hervormd en uitgebreid met een verdubbeling van het aantal contacturen (2 x 30 uur), verspreid over twee semesters. Er zijn nu twee cursussen: 'Aquacultuur Basis' en 'Aquacultuur Specialisatie'. In het eerste semester kan Aquacultuur Basis gevolgd worden, waarbij de focus ligt op theorie. In het tweede semester kan de cursus Aquacultuur Specialisatie gevolgd worden, welke meer gericht is op de praktijk, bedrijfsvoering en technische aspecten van recirculatiesystemen. De lessen worden gegeven door onderzoekers van Aqua-ERF en gastdocenten van onder andere Universiteit Gent, INBO en HZ University of Applied Sciences.

De cursus staat open voor alle geïnteresseerden (zowel Odisee-studenten als externen). Voor Aquacultuur Basis is geen voorkennis vereist. Voor Aquacultuur Specialisatie is voorkennis niet noodzakelijk maar wel aangewezen. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Wie slaagt voor de evaluatie, ontvangt een getuigschrift Aquacultuur Basis en/of Aquacultuur Specialisatie.

 

Inhoud

Aquacultuur Basis start met een algemene inleiding over het belang van aquacultuur in Vlaanderen en de wereld, gegeven door professor Patrick Sorgeloos van UGent. Daarna wordt wekelijks een specifiek deelaspect van de aquacultuur behandeld. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod waaronder visbiologie, visvoeding, recirculatietechnologie, teelt van schaaldieren, schelpdieren en algen, voortplanting bij vissen, aquaponics, larvale teelt en larvale voeding.

Aquacultuur Specialisatie focust op bedrijfsvoering van een aquacultuuronderneming. Sinds 2020 werkt Odisee samen met ILVO voor het verzorgen van de economische lesinhoud van deze cursus. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de dimensionering van recirculatiesystemen. Deze twee aspecten komen samen in een opdracht waarbij de cursist een kwekerij en businessplan zal uitwerken.  Er komen ook externe gastsprekers hun visie geven op o.a. financieringsbronnen en gezondheidsmanagement van een kwekerij. Een bezoek aan de omegabaarskwekerij Aqua4C zal zorgen voor input rechtstreeks vanuit het werkveld.

 

Inschrijving

Externen kunnen vanaf eind augustus 2023 online inschrijven voor Aquacultuur basis via onderstaande link:

> Inschrijving Aquacultuur basis   - Kies voor een creditcontract > Credits studiegebied biotechniek (Sint-Niklaas)

Het inschrijvingsgeld voor de cursus aquacultuur basis of aquacultuur basis bedraagt €289,90 voor externe cursisten. Indien beide cursussen gevolgd worden, is de totale kostprijs €326,20

Studenten van Odisee kunnen de cursus binnen het normale curriculum volgen als keuzevak.

Als erkend dienstverlener bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen Vlaamse ondernemingen beroep doen op de KMO-portefeuille. Meer informatie daarover vindt u hier. Werknemers kunnen gebruik maken van opleidingscheques.

 

Praktische informatie

  • Cursusdagen

Aquacultuur basis start op donderdag 5 oktober 2023 en gaat door tussen 17-20u. Het lesprogramma en praktische informatie over de digitale cursus vind je hieronder.

> Agenda cursus Aquacultuur specialisatie 2023-2024 - Het programma en de lesdata worden hier binnenkort meegedeeld.

Ter info: Aquacultuur Specialisatie start opnieuw in januari 2024. Data worden op een later tijdstip meegedeeld.

 

  • Lesmethode:

De lessen worden fysiek gegeven door de eigen of externe gast-docenten. Video-opnames van de lessen worden beschikbaar gesteld op een online leerplatform gedurende de looptijd van de cursus.

 
  • Locatie & bereikbaarheid

De cursus gaat door gedurende donderdagavond van 17-20u op Odisee Campus Sint-Niklaas (Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas).

 

Cursus vanop afstand

De lessen aquacultuur kunnen ook online gevolgd worden. Video-opnames van de lessen worden beschikbaar gesteld op een online leerplatform gedurende de looptijd van de cursus. Voor meer info kan u contact opnemen met Wouter Meeus: wouter.meeus@odisee.be.

 

Download hier de infobrochure: