Reproductie

De kweek van iedere aquacultuursoort staat of valt met de beschikbaarheid van jonge vis of "pootvis". Om in voldoende pootvis te kunnen voorzien - zonder daarbij afhankelijk te zijn van wildvang - is een grondige kennis van de reproductie van de desbetreffende soort onontbeerlijk. In kader van het onderzoek rond de intensieve teelt van zoetwaterkabeljauw, startte Aqua-ERF met onderzoek naar de voortplanting van deze vissoort.

 

 

Relevante projecten: