Marktpotentieel en rendabiliteit

Naast het optimaliseren van teelttechnische aspecten, is uiteraard de commerciële haalbaarheid van een teelt van groot belang. Daarom houden we in ons onderzoek ook rekening met marktpotentieel en rendabiliteit. Aan de hand van marktanalyses, smaaktesten en rendabiliteitsstudies trachten we te achterhalen of de onderzochte teelten economisch levensvatbaar en duurzaam van aard zijn.

   

Relevante projecten: