PWO Europese rivierkreeft

Europese rivierkreeften in recirculatiesystemen

De crisis zet de Vlaamse landbouwkringen aan tot een creatieve verkenning van mogelijkheden tot diversificatie. Een (wereldwijde) trend van een stijgende consumptie van gekweekte vis en schaaldieren blijkt samen te vallen met een stijgende interesse in kwaliteitsvoeding. Dit laatste wordt echter niet puur technisch geïnterpreteerd (bv. “slow food” beweging), maar incorporeert vaak ook noties van authenticiteit, duurzaamheid, lokale productie, enz. Binnen bepaalde niches lijkt hier een mogelijkheid te liggen voor eigen productie van Europese rivierkreeft, die gekend is om haar uitzonderlijke smaak.

In open kweeksystemen is de Europese kreeft zeer kwetsbaar voor een schimmel die verspreid is door exotische kreeften (degene die meestal gegeten worden), daarom kiezen we te werken in gesloten kweeksystemen (Recirculatie Aquacultuur Systeem, RAS). Dit biedt ook milieuvoordelen omdat watergebruik en afvalproducten goed onder controle te houden zijn. We zien momenteel deze kweek als een mogelijke bijkomende bedrijfstak op bestaande landbouwbedrijven.

De doelstelling van dit onderzoeksproject is tweeërlei:

  1. Het uitwerken van een technische “teeltfiche” voor Europese rivierkreeft;
  2. Nagaan van de rendabiliteit en het marktpotentieel van dergelijke kweek in Vlaanderen/België.

In dit project zullen we nagaan bij welke temperatuur, lichtregime, waterkwaliteit, dichtheid en omgeving volwassen Europese kreeften gekweekt moeten worden om optimaal te groeien en welke voeding daarvoor nodig is.

Behalve succesvolle kweek, is ook de afzet uitermate belangrijk. Daarom gaan we na wat de mogelijke marktprijs is voor rivierkreeft (voor kweker en consument) en hoe stabiel deze is. We analyseren ook het marktpotentieel (marktgrootte, distributiemogelijkheden, …) omdat deze de commerciële leefbaarheid van het product grotendeels bepalen.

Uit het samenbrengen van de technische noodzaken en de marktmogelijkheden zullen we kunnen concluderen of en onder welke voorwaarden de commerciële kweek van Europese rivierkreeft in Vlaanderen een mogelijkheid is. Hierbij zal de uitvoering van een financieel-economische analyse uitsluitsel moeten brengen.

Dit onderzoek vindt plaats in daarvoor speciaal ontwikkelde onderzoeksinfrastructuur op het Aqua-ERF.

Een beknopt eindrapport kan u hier raadplegen.

 

Looptijd: September 2011 - September 2014

Medewerker(s):
Partners: ULB, Boerenbond
Eindrapport:
 

 

Interesse in dit project? Contacteer thomas.abeel@odisee.be